Get issues for board
Export
Projekt Key Summary Description Comments Status Estimat Timespent Debiteringstyp Förfakturerat Issuetype Assignee
{{issue.project}} {{issue.key}} {{issue.summary}} {{issue.description}}
{{comment.body}}
{{issue.status}} {{issue.estimate}} {{issue.timespent}} {{issue.billingType}} {{issue.preInvoiceType}} {{issue.issuetype}} {{issue.assignee}}