STRATEGIN - EN AVGÖRANDE START PÅ ETT LYCKAT FÖRÄNDRINGSARBETE

Ett bra förberedelsearbete kartlägger och analyserar behov och utformar en strategi för det fortsatta förändringsarbetet. Det hjälper dig att spara tid och pengar senare, du får också en fördjupad kunskap om användarna och deras behov samtidigt som du tar kontroll över hur användarna påverkas av förändringarna. Det kan spara dig många uteblivna överraskningar senare.

När man står inför ett förändringsarbete, som exempelvis ett digitaliseringsprojekt kan frågorna vara många; Vad är målet med arbetet? Hur ser behoven ut? Hur ska vi uppfylla behoven? Vad kommer det att kosta? Vad händer om vi inte genomför någon förändring?

Planera och säkerställ utvecklingen av verksamheten - både i sin helhet eller i avgränsade delar

Det här är några av fördelarna:

 • Spara tid och pengar senare i projektet
 • Bidrar till ökad förståelse för användarna och deras behov
 • Kartlägg och få kontroll över hur användarna påverkas av förändringarna

Så hjälper vi dig med strategin

Upplägg och omfattning för ett strategiarbete kan variera stort beroende på behoven och förutsättningarna. Därför kan vi hjälpa dig på olika sätt och det kan ingå olika variabler i strategiarbetet beroende på just dina behov.

Här är några variabler som ofta ingår i vårt arbete:

 • Analys av nuläget
 • Definition och fastställande av målen med arbetet
 • Definition av användargrupper och deras behov
 • Identifiering av lösningar
 • Prioritering av behov och lösningar
 • Analys av hur förändringen påverkar medarbetare och verksamhet
 • Plan för fortsatt arbete

Strategiarbetet kan göras bland annat genom workshops, intervjuer och enkätundersökningar. Vilken arbetsmetod som passar bäst i just ditt fall beror bland annat på vilka målgrupperna är och hur utspridda de är, såväl geografiskt som arbetsmässigt. För att förenkla för dig har vi tagit fram ett baspaket som arbetet kan utgå ifrån.

Strategi - Baspaket

För dig som vill komma igång snabbt och redan vet vilka mål som projektet ska uppfylla, då passar vårt baspaket alldeles utmärkt!

Omfattning och leverabler

Baspaketet innehåller följande delar:

 • Nulägesanalys
 • Effektkartläggning
 • Roadmap för fortsatt arbete

Upplägg

 • Vi har ett gemensamt inledande möte
 • Soleil går igenom material
 • Soleil genomför intervjuer med inblandade personer hos er
 • Soleil håller två workshops tillsammans med er
 • Soleil analyserar och sammanställer en rapport
 • Soleil presenterar resultatet

Resultat av vårt arbete

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA – EXTERNWEBB SOM SKA FÅ STUDENTERNAS VARDAG ATT RULLA

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA – EXTERNWEBB SOM SKA FÅ STUDENTERNAS VARDAG ATT RULLA

Södertörns högskola ville ha en ny webb som ökar nöjdheten bland användarna. Genom en gedigen effekt...

Läs mer
Kontaktperson

Matthias Lehnecke

Teamchef
+46 70 926 41 51

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.