Effektkartläggning – säkerställ effekterna av ditt IT-projekt

Genom att göra en effektkartläggning kan du på ett tydligt sätt definiera vilka behov som behöver uppfyllas för att kunna nå önskade effekter. Istället för att fokusera på vilka funktioner ett projekt ska leverera fokuserar du just på vilka effekter projektet ska möjliggöra.

Effektkartläggningen resulterar i en så kallad effektkarta. Med den i handen får du ett bra underlag som gör det enkelt att prioritera vad som ska utvecklas i det enskilda projektet samtidigt som den går att använda för dina långsiktiga strategier.

Se till att den digitala utvecklingen uppnår rätt effekter för målgruppen

Vid en effektkartläggning börjar man med att identifiera vilka effekter man vill uppnå med den utveckling man vill göra. Baserat på det kan man identifiera vilka målgrupper som kommer att bidra till att skapa de effekterna och vilka behov respektive målgrupp har, så kallade användarmål. Målgruppernas behov kan i nästa steg översättas till konkreta krav på funktioner. Med den utgångspunkten säkerställer du att alla funktioner som byggs svarar mot ett användarmål och att alla användarmål i sin tur svarar mot effektmålen.

Effektkartan – visualiserar värdet av effekterna

Resultatet av en effektkartläggning sammanfattas i en effektkarta som visualiserar hur effekterna uppstår i användningen. I effektkartan är de olika målgrupperna, och därmed även behoven, prioriterade utifrån i hur stor omfattning de bidrar till effektmålet.

Effektkartläggning

Därför ska du göra en effektkartläggning

Det finns flera, bra anledningar till att göra en effektkartläggning innan du startar utvecklingsprojektet. En effektkartläggning:

  • Tydliggör vad som krävs för att nå önskade effekter
  • Förenklar prioritering
  • Utgör bra underlag för såväl specifika projekt som långsiktiga strategier

Kontakta oss, vi tar gärna fram en offert och förslag på ett upplägg.

Effektkartläggning är en metod framtagen av Inune, läs mer om metoden hos www.inuse.se

Resultat av vårt arbete

Vakin – externwebb som imponerar på branschkollegor

Vakin – externwebb som imponerar på branschkollegor

Det kommunala bolaget Vakin hade tydliga målsättningar med sin nya webb. Först och främst vill de un...

Läs mer
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA – EXTERNWEBB SOM SKA FÅ STUDENTERNAS VARDAG ATT RULLA

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA – EXTERNWEBB SOM SKA FÅ STUDENTERNAS VARDAG ATT RULLA

Södertörns högskola ville ha en ny webb som ökar nöjdheten bland användarna. Genom en gedigen effekt...

Läs mer
Kontaktperson

Matthias Lehnecke

Teamchef
+46 70 926 41 51

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.