Kombinera SiteVision med Microsoft 365

Vi kan enkelt skapa ett effektivt digitalt arbetsverktyg som hjälper dina medarbetare att samarbeta och ge dem den information de behöver. Det gör vi genom att integrera de produkter och appar i Microsoft 365 (tidigare Office365) som ni redan använder med ett intranät som baseras på Sveriges populäraste publiceringsverktyg, SiteVision.

Ett effektivt digitalt arbetsverktyg gör att dina medarbetare får

  • Bättre kontroll och överblick över arbetsuppgifterna.
  • Snabb tillgång till rätt information, dokument och personer.
  • Tillgång till aktuell information och rätt version av dokument.
  • Möjlighet att arbeta effektivare.
  • Bättre möjlighet att samarbeta.
  • Enklare att utföra sina arbetsuppgifter direkt på intranätet istället för att växla mellan olika system och appar.

Bygg den digitala arbetsplatsen utifrån era behov

Med ett bra intranät kan din verksamhet samla information på ett ställe, kommunicera på ett interaktivt sätt och förse anställda med material och kunskap samtidigt som ni stärker ert varumärke och er kultur. Genom att utnyttja connectorn i Microsoft 365 och de tjänster, produkter och appar som ingår i hela sviten kan vi skapa exakt det arbetsverktyg som medarbetarna och din organisation har behov av.

SiteVision – Sveriges starkaste publiceringsverktyg

SiteVision är Sveriges mest uppskattade publiceringsverktyg. Att bygga ett intranät med SiteVision som plattform gör det enkelt att kommunicera internt och stärka organisationens varumärke. Plattformen gör det också lätt för redaktörer att publicera information, samtidigt som vi kan anpassa design och utseende efter dina önskemål.

Inspireras av andra som kombinerat SiteVision med M365

Hallandstrafiken

På Kollplatsen, når anställda och operatörer allt de behöver för att serva resenärerna och bidra till att Hallands kollektivtrafik rullar på. Hallandstrafiken har samlat information och verktyg så att alla kan komma åt allt enkelt. Det var en utmaning eftersom deras användargrupper finns både inom och utanför organisationen.

Falu kommun

De främsta målen med Falu kommuns intranät var att få ett tillgängligt, tillförlitligt och effektivt verktyg i vardagen. Deras nya digitala arbetsplats ”Insidan” är navet som minskar stressen. Där når medarbetarna allt utan att behöva hålla koll på olika system eller inloggningsuppgifter.