Jennie Thorén Johnson

2020-04-28

Teams i o365 - vad, när och hur?

Använder ni Teams i Office 365 eller är ni på gång att börja? På det här webinaret ger vi en kort introduktion i samarbetsverktyget Microsoft Teams och svarar på frågorna:

  • Vad är Teams och hur hänger det ihop med övriga delar i O365?
  • När passar det bra att använda Teams?
  • Vilka funktioner är bra att känna till?

Vi ger också våra bästa tips och tricks för Teams-arbete i vardagen.

Om Jennie

Jennie har lång erfarenhet som projektledare för otaliga externwebb- och intranätsprojekt. Hon har arbetat med SharePoint sedan 2003 och numera med Office 365 med fokus på dokumenthantering. Hon drivs av att underlätta vardagen för användarna.