Jennie Thorén Johnson

Jennie Thorén Johnson, Projektledare och Office 365-specialist

Ann Svalling

Ann Svalling, Office 365-ansvarig

2020-04-22

Kanalstrategi

På de flesta arbetsplatser finns det idag en hel rad olika kommunikationskanaler, och inte sällan används de olika kanalerna dessutom på väldigt varierande sätt av olika medarbetare. Något som lätt skapar utmaningar när det gäller att ha en effektiv kommunikation på arbetsplatsen. Då behövs en kanalstrategi som tydliggör vilka kanaler som ska användas när och hur de ska användas.

Under webinariet går vi igenom vad en kanalstrategi är, varför den behövs samt hur man kan gå till väga för att ta fram och implementera en ny kanalstrategi i verksamheten.

Om Jennie

Jennie har lång erfarenhet som projektledare för otaliga externwebb- och intranätsprojekt. Hon har arbetat med SharePoint sedan 2003 och numera med Office 365 med fokus på dokumenthantering. Hon drivs av att underlätta vardagen för användarna.

Om Ann

Ann Svalling är O365-ansvarig på Soleil och har lång erfarenhet av projekt där vi kombinerat SiteVision med Office 365 för att få en modern, framgångsrik och effektiv digital arbetsplats.