Irene

ternestedt

Innehållsansvarig för Botkyrka kommuns webbplatser

Ständigt förstudiearbete för att garantera nytta

Irene Ternestedt och Kristina Bjureklev Netzell berättar om Botkyrka kommuns förstudiearbete, övergången till användarnära verksamhetsutveckling och den planerade vägen till en ny digital mötes- och arbetsplats för kommunens 6000 anställda