thomas

gustavsson

KAU, Författare, föreläsare, konsult inom agil projektledning.

Effektivare och nöjdare medarbetare med agila metoder

De agila metoderna bygger på enkla sunda principer som tydlighet och respekt. Många uppnår fördelar direkt men somliga brottas med stress och svårigheter med att planera och få besked om leverans. Under presentationen får du veta Spotify, Handelsbanken och Socialstyrelsen gjort för att få gladare, lugnare och samtidigt produktivare medarbetare.