Jämställdhet på Soleil

2019-08-26

nära 50/50 mellan kvinnor och män i Soleils ledningsgrupp

På Soleil jobbar vi aktivt för att ha en jämn könsfördelning på jobbet. Det tror vi skapar en bra arbetsmiljö och leder till goda resultat. I vår ledningsgrupp är nästan hälften kvinnor och hälften män, vilket vi är ganska nöjda med, men sett till hela företaget har vi en bit kvar. Och vi jobbar på att bli så jämställda som möjligt.

Vi anställer person före kompetens och vi jobbar aktivt för att försöka ha en så jämn könsfördelning som möjligt. Det tror vi skapar bättre förutsättningar för en trygg och trivsam arbetsmiljö där vi låter varandra växa, säger Lisa Sundén, HR-ansvarig, Soleil.

Karriär och familj går att kombinera på Soleil

På Soleil är det möjligt att göra karriär samtidigt som vardagen fungerar, oavsett vilken familjekonstellation man har.

Jag själv, är till exempel ensamstående tvåbarnsmamma och sitter med i ledningsgruppen. 😊 Nästan alla i ledningsgruppen har barn och det är en självklarhet att kunna hämta på förskola och fritids den tid man behöver för att få sitt liv att gå ihop. Alla medarbetare kan dessutom välja att arbeta hemifrån vilket är guld värt vid exempelvis andra oförutsedda händelser i livet, berättar Lisa.

Respekt och tillit en nyckel till trivsel och trygghet

Vi tror att olikheter främjar goda resultat för både medarbetare och kunder.

Vi behöver få en bättre fördelning bland utvecklare (90 procent är män) och projektledare (drygt 70 procent är kvinnor) sett till kön. IT-branschen har historiskt sett varit en mansdominerad bransch, men det har vi och många andra IT företag tagit fasta på att det inte behöver vara. Soleil är ett ungt företag och det gynnar jämställdheten. Grundarna har lagt en bra grund, vi har tydliga värderingar som det jobbas med kontinuerligt i respektive team, jag tror faktiskt aldrig jag varit med om det tidigare, säger Fredrik Lindholm, affärsutvecklare, Soleil.

Men det viktigaste för att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö är förstås inte bara en jämn könsfördelning.

Jag tror att det handlar om vilken inställning, respekt och tillit man har till sina kollegor. Soleil är den bästa, mest upplysta och till sättet mest jämställda arbetsplats jag arbetat på, tycker Catrin Davidsson, Public Bid Manager, Soleil.

 

Kontaktperson

Per Johansson

VD
+46 73 370 06 92

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.