Exempelbild

Collectum fick utmärkelse för sitt intranät under Digital Workplace Summit 2019.

2019-05-15

Vår kund Collectum vann utmärkelse för intranät som möjliggör digital mötesarena

Collectums intranät har gått från bottenbetyg till prisbelönt. På Digital Workplace Summit 2019 föreläste projektledaren Hanna von Knorring Hällkvist om hur det nya intranätet blev en förändringsdrivare inom såväl teknik som medarbetarengagemang. Samma dag fick Collectum dessutom en utmärkelse för intranätet med motiveringen att det möjliggör en digital mötesarena.

2018 lanserade Collectum ett nytt intranät och har genom det gjort en omfattande resa mot en digitaliserad arbetsplats där intranätet har stått i centrum som kulturbärare och motor för att driva medarbetarengagemang.

Fokus på användarnytta före teknik

På Digital Workplace Summit, Nordens största event om den digitala arbetsplatsen, fick Collectum en utmärkelse för sitt intranät. Juryn har letat efter goda exempel på organisationer som satsat på förändringsresor som gett tydliga resultat. Fokus har varit att det inte ska vara tekniken som styr, utan användarnyttan.

Collectum har, precis som många andra organisationer, utmaningar med medarbetare som använder sig av många olika system i vardagen. Med intranätet har de lyckats binda ihop hela verktygspaletten på ett bra sätt.

Intranätet som möjliggörare för en digital mötesarena

Så här lyder nomineringen till utmärkelsen:
Genom att på ett tydligt sätt ha skapat ett digitalt gränssnitt för förmedling av både såväl organisationens kultur och informationshantering har intranätet skapat bättre förutsättningar för medarbetarna att socialisera och hämta eller dela information. Med tydligt mätbara resultat har det nya intranätet skapat ökat nyttjande, nöjdhet bland medarbetare och minskad mailhantering. Med nya arbetssätt i kombination med bättre förutsättningar att samverka har den digitala mötesarenan som skapats också bidragit till att bryta silos och skapa ett tvärfunktionellt arbetssätt för olika användargrupper inom organisationen.

Om Collectum

Collectum är oberoende valcentral för den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Varje år skickar Collectum ut det röda kuvertet med ett personligt årsbesked till cirka 2,3 miljoner ITP-försäkrade svenskar. På kontoret i Stockholm arbetar cirka 150 anställda.

Läs om Collectums intranätsprojekt.

Kontaktperson

Per Johansson

VD
+46 73 370 06 92

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.