Exempelbild

Catharina Carlsson stöttar Bengtsfors kommun med verksamhetsutveckling.

2018-10-08

Soleil hjälper Bengtsfors kommun på digitaliseringsresan

Tekniken har knappt några gränser, möjligheterna till digitalisering är enorma, men för att kunna använda tekniken på rätt sätt krävs kunskap och förståelse. Bengtsfors kommun ligger i framkant och vill effektivisera sin verksamhet på bästa sätt. Därför har de valt att ta hjälp av oss på Soleil för att navigera i digitaliseringsarbetet.

Catharina Carlsson, som är verksamhetsutvecklare på Soleil, kommer att jobba med Bengtsfors kommun fram till sommaren 2019 för att bidra genom sitt tydliga digitaliseringsfokus.

Bengtsfors kommun har varit snabba på att nyttja den moderna tekniken. De var till exempel den första kommunen i Sverige med att införa ”politikerplattan” för att ge alla förtroendevalda smidig åtkomst till alla handlingar. Men för att kunna nyttja tekniken fullt ut och få medarbetarna att inse nyttan krävs en insats. Det är här jag kommer in i bilden, berättar Catharina.

Ska lära medarbetarna att nyttja tekniken fullt ut

Framförallt rör arbetet förvaltningarna inom vård och omsorg och socialtjänst.

Inom kommunens hemtjänst jobbar till exempel många medarbetare som besöker brukare. Men en stor del av arbetet handlar om att rapportera och här finns stora möjligheter till effektivisering. Idag används till exempel ett rapporteringsverktyg där papper skrivs ut manuellt och sedan ska skrivas in igen i olika system. Om medarbetarna kan använda den teknik som redan finns i större utsträckning så kan de fokusera mer på den personliga kontakten med brukarna istället, förklarar Catharina.

Intervjuer och workshoppar kartlägger behoven

Bengtsfors kommun har utmaningar med att tillsätta tjänster på grund av att de har en policy som säger att alla medarbetare ska ha möjlighet att jobba heltid. Det gör att de behöver hitta ett mer effektivt sätt att bemanna verksamheten.

Jag kommer att börja med att kartlägga olika processer för att ta reda på hur det ser ut idag och hur de jobbar. På det viset ska vi komma fram till vad de behöver förändra, säger Catharina.

För att genomföra kartläggningen kommer Catharina bland annat att intervjua medarbetare och chefer samt genomföra workshoppar.

Viktigt att flytta fokus från tekniken till processerna

Det finns potential att förbättra, effektivisera och modernisera verksamheten i alla verksamheter. Det är dock vanligt att fokus hamnar på den tekniska utvecklingen, även när det är själva verksamheten man vill förändra. Genom att flytta fokus från tekniken och istället se till hela förändringen ökar förutsättningarna att nå målen. Det gör du bland annat genom att lägga mer kraft på anpassningar av verksamhetsprocesser och genom att ge mer stöd till användarna. Vi på Soleil hjälper dig hela vägen.

Läs mer om verksamhetsutveckling


Kontaktperson

Per Johansson

VD
+46 73 370 06 92

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.