Centerpartiet är nominerad till Digital Workplace Awards 2018

2018-05-08

Soleils kund Centerpartiet nominerade till Digital Workplace Awards 2018

En helt integrerad digital mötes- och arbetsplats gör vardagen enklare för alla Centerpartiets användargrupper. Tack vare sitt nya intranät är de nominerade till utmärkelsen Digital Workplace Awards.

Digital Workplace Awards lyfter fram de bästa exemplen inom digital arbetsmiljö. Priset går till en organisation som genom att utveckla sin digitala arbetsmiljö nått förändrade beteenden och mätbar effekthemtagning. Vi på Soleil har tillsammans med vår designpartner Advant utvecklat Centerpartiets nya digitala arbetsplats.  

Mål med fokus på samarbeten och målgruppsanpassning

Efter valet 2014 genomförde Centerpartiet en eftervalsanalys, som visade att partiets tidigare intranät upplevdes som rörigt. Användarna hade svårt att hitta information och plattformen saknade helt sociala funktioner. Partistyrelsen bestämde därför att beställa ett nytt intranät och målen var tydliga.

Användningen av intranätet skulle öka och graden av engagemang och aktivering likaså. Viktigt var också en målgruppsanpassad struktur, som garanterar att rätt information når rätt mottagare vid rätt tillfälle och ger bättre möjlighet till interaktion, berättar Per Johansson, VD, Soleil.

Allt samlat under domänen centerpartiet.se

Alla de cirka 300 lokalavdelningarna hade tidigare egna webbplatser som låg i olika system och hade olika utseende. Nu tog Centerpartiet ett nytt grepp och samlade modersajten centerpartiet.se, samtliga lokala webbplatser och intranätet under en och samma domän, www.centerpartiet.se.

Med fokus på ”mobile first” bytte de plattform till SiteVision och tog fram en responsiv, helt integrerad digital mötes- och arbetsplats med ett enhetligt utseende utifrån partiets grafiska profil, säger Per.

Behörighetsstyrning säkerställer att rätt information når rätt målgrupp

De kan administrera både extern och intern information riktad till olika användargrupper; intressenter, medlemmar, förtroendevalda och anställda på ett enda ställe. Besökare har tillgång till information på den externa delen av sajten centerpartiet.se, medan partiets representanter även kan logga in på intranätet för att se information utifrån olika nivåer.

Redaktörerna som administrerar de lokala sajterna ser bara just den information som rör dem, medan de redaktörer som arbetar centralt ser och kan administrera alla webbplatser.

Effektivare redaktörsarbete och säkrare informationsspridning

Att ha alla webbplatser samlade i en och samma plattform har lett till kostnadsbesparingar vad gäller drift och utbildningsinsatser för redaktörer. Eftersom det går att publicera information både externt och internt med ett och samma verktyg och hjälpa varandra med publicering sparar organisationen mycket tid och säkerställer att viktig information publiceras oavsett lokala resurser.

Enklare vardag för alla

De sociala funktionerna gör det möjligt för medlemmar, förtroendevalda och anställda att dela med sig av erfarenheter på ett enkelt sätt. Även dokumenthanteringen som gör att användarna kan dela dokument, versionshantera och administrera gruppens dokument underlättar i vardagen och gör arbetet mer effektivt.

En undersökning bland användarna visar att de upplever en stor förbättring jämfört med det gamla intranätet och att plattformen betydligt bättre möjliggör samarbeten, menar Per.

Uppdaterad information och mer enhetlig kommunikation

Det kompletta nyhetsflödet, med alla nyheter på samma ställe gör att det blir enkelt för användaren att få en helhetsbild av vad som är aktuellt och relevant just nu. Genom möjligheten att också kunna lägga till sitt lokala nyhetsflöde stärks identiteten av Centerpartiet som en gräsrotsorganisation med rötterna lokalt. Möjligheterna att kunna kommunicera varumärket på ett enhetligt sätt, både internt och externt har ökat.

Vi är mycket stolta över resultatet och tycker att det är roligt att Centerpartiet verkligen utnyttjar de möjligheter som finns för att effektivisera och förbättra för sina medarbetare med hjälp av digitala lösningar, avslutar Per.

Besök gärna centerpartiet.se.

Kontaktperson

Per Johansson

VD
+46 73 370 06 92

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.