Catrin Davidson

Catrin Davidson, Public Bid Manager på Soleil

2017-12-04

Välkommen Catrin!

Catrin Davidson är Soleils senast tillkomna medarbetare och hon kommer att axla rollen som Public Bid Manager och ansvarar för Soleils anbud i affärerna gentemot den offentliga sektorn.

Tidigare erfarenheter

Med ett intresse för det internationella har Catrins väg från Karlstad gått via Stockholm, Paris och tillbaks till denna soliga stad. I grunden har Catrin en civilekonomexamen i Internationell ekonomi med inriktning management, men hon har kompletterat sin palett med diverse utbildningar och uppdrag under årens gång. Första gången Catrin kom i kontakt med upphandling var som anbudsgivare av miljövänliga hygienlakan, men eftersom upphandlingarna ofta var komplicerade ville hon veta mer om bakgrunden och sökte sig 2015 till köparsidan som upphandlare i Karlstads kommun. Tack vare den erfarenheten var vägen rak till Solna stad där Catrin fortsatte sin karriär som upphandlare och avtalscontroller. Solna är Sveriges mest näringslivsvänliga stad och har topprank i upphandling och uppföljning, och som grannkommun till huvudstaden förstås föremål för mycket exploatering och utveckling. Catrin gjorde sen en kort sväng som anbudsgivare och upphandlingskonsult på ett mindre företag i centrala Stockholm före hon styrde kosan västerut till Karlstad och Soleil, som Public Bid Manager.

Det här är Catrin

När man har jobbat i både privat och offentlig sektor, är det naturligt att man som upphandlare vill främja företagens intressen och arbeta för ett partnerskap istället för ett traditionellt kund-leverantör-förhållande. Catrin tycker om att göra affärer i den offentliga arenan, där principerna om transparens och öppenhet styr, och allas kort är på bordet.

På fritiden så handlar livet om träning och kultur – allt från musikquiz och film till matlagning och bokklubb.

Catrin tipsar

För alla avtal som skrivs kan man inte nog understryka vikten av uppföljning – betalar vi rätt pris? Har leverans skett i rätt tid? Hur kommer vi framåt i vår affärsrelation? Struktur och infrastruktur är a och o för att hålla ordning på sin avtals- och leverantörsstyrning. Sen givetvis ett systemstöd där man kan notera och följa upp sitt arbete samt registrera och hantera avvikelser i realtid.

Utöver detta vill Catrin ge sina bästa ständiga boktips: Den hemliga historien av Donna Tartt, Vindens skugga av Carlos Ruiz Safon och Håkan Nessers Flugan och Evigheten och ber läsaren avslutningsvis att komma ihåg att allt är relativt, förutom ljusets hastighet i vakuum, samt att getosten chèvre uttalas, pga att det är en gravaccent (è) i mitten på ordet och inte en akutaccent (é) på slutet, ”tjävr” och inte ”schevr-ee”. Je vous en prie!

Kontaktperson

Catrin Davidson

Public Bid Manager
+46 72 203 40 85

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.