Fredrik Stodne håller föredrag om den digitala arbetsplatsen på HR-dagen.

Fredrik Stodne, Projektledare på Soleil, håller föredrag om den digitala arbetsplatsen på HR-dagen.

2017-05-17

Den Digitala Arbetsplatsen – så funkar det

Fredrik Stodne, Projektledare på Soleil höll ett föredrag om den Digitala Arbetsplatsen på HR-dagen i Karlstad i början på maj. Föredraget handlade om vad den digitala arbetsplatsen är och vilka beståndsdelar den har, vad den skapar för möjligheter och utmaningar och vilka framgångsfaktorer som finns.

Fredrik, vad är det man vill uppnå med en digital arbetsplats?

Ja, först vill jag säga att jag har inspirerats av Oscar Bergs arbete och hans böcker i min presentation av den digitala arbetsplatsen. Men som svar på din fråga, i huvudsak är det 5 delar som den digitala arbetsplatsen ska svara upp mot. Den ska:

 1. underlätta kommunikation mellan kollegor, partners och kunder/klienter
 2. göra det lätt att samarbeta i projekt eller linje
 3. förenkla att hitta det vi söker och kunna dela med sig av kunskap till andra
 4. tillhandahålla de verktyg och system som ingår i verksamheten så att medarbetarna smidigt kan utföra sitt arbete med kvalitet.
 5. snabba skiftningar i omvärlden, teknik och kunskap gör att vi måste kunna anpassa oss i arbetslivet snabbare än tidigare och därigenom måste vara agila, dvs lättrörliga, kvicka och kunna ändra vårt arbetssätt med fokus på ständig förbättring.

Men, vad är egentligen den digitala arbetsplatsen?

- Begreppet ”den digitala arbetsplatsen” har en viktig roll eftersom det sätter ord på något som annars blir väldigt abstrakt och svårt att greppa om. Vi behöver uttrycket för att vi ska kunna se helheten och skapa en miljö som är sammanhängande och väl fungerande. På samma sätt som vi idag planerar för och pratar om vikten av en bra fysisk arbetsplats, så behöver vi också göra samma för den digitala arbetsplatsen, säger Fredrik Stodne.

- Men det är viktigt att komma ihåg att behoven fortfarande är desamma, att: leda, organisera, samarbeta, kommunicera, producera och engagera, säger Fredrik Stodne.

Varför ska man ha en digital arbetsplats?

- Alla har idag en digital arbetsplats, mer eller mindre. Alla använder exempelvis e-post, ringer i telefonen och skickar sms osv. En del har kommit så långt att man också har ett intranät, använder chat eller andra appar och tjänster. Men, det sker ganska lite planering kring hur den digitala arbetsplatsen skall fungera på bästa sätt för att underlätta arbetet. Här kan man göra mycket mer. En riktigt bra digital arbetsplats kan innebära en öppnare kommunikation, högre kvalitet i det som levereras samt ett effektivare och roligare arbete!, säger Fredrik Stodne.

Vem behöver satsa på den digitala arbetsplatsen?

De som vill fortsätta utvecklas i sitt företagande och arbetsliv, underlätta för medarbetare och följa med i den utveckling som sker i arbetslivet inte bara inom den fysiska arbetsmiljön.

Hur gör man för att komma igång med att utveckla den digitala arbetsplatsen?

 1. Samla en arbetsgrupp från olika delar av verksamheten med representanter för ”vanliga” medarbetare.
 2. Få en helhetsbild av nuvarande digitala arbetsmiljön som till exempel vilka verktyg och system som finns.
 3. Kartlägg medarbetarnas vanligaste problem, behov och förväntningar på sin digitala arbetsplats.
 4. Ta fram en vision och principer som anger hur er digitala arbetsplats skall utvecklas och på vilket sätt.
 5. Lista åtgärder och starta direkt med enklare åtgärder som ger stort värde för medarbetare, kunder och partners och som också visar handlingskraft.

Så digitala var lyssnarna

Under föredraget fick lyssnarna också svara på en fråga – "Så här digitala är vi på vår arbetsplats". Av de 32 som svarade, använder:

 • 28 st e-post (blå stapel)
 • 13 st Skype eller Slack som chat (rosa stapel)
 • 20 st ”G”-disken för att dela dokument (grön stapel)
 • 12 st videokonferens för distansmöten (gul stapel)
 • 17 st medarbetarna når digitala verktyg via mobilen (lila stapel)
 • 12 st samarbetar via Office365 eller annat verktyg (blå stapel)
Resultat - undersökning Så digitala är vi på vår arbetsplats

Vill du komma i kontakt med oss på Soleil om den digital arbetsplatsen?

Då är du varmt välkommen att kontakta Fredrik Stodne.

Tel: +46 70 275 70 84

E-post: fredrik.stodne@soleilit.se