DOKUMENTHANTERING i SharePoint

En effektiv dokumenthantering låter kanske inte så inspirerande att satsa på. Men, alla som arbetar med en dator arbetar med dokumenthantering varje dag, mer eller mindre. Forskning visar att ett dokument finns i snitt i 11 versioner. Om dokumenthanteringen görs på ett optimalt sätt, sparar organisationen inte bara massor av tid och pengar utan har även lättare att uppfylla exempelvis GDPR och övriga kvalitets- och säkerhetsföreskrifter. Samtidigt slipper medarbetarna en hel del frustration och stress när de istället hittar rätt information och verktyg snabbare.

En strukturerad och kommunicerad strategi för dokumenthantering ger resultat:

 • Ökad kvalitet – säkerställ rätt version
 • Mer sinnesro och mindre digital stress för medarbetarna
 • Uppenbar tidsbesparing och högre effektivitet
 • Minskad risk för fel
 • Enklare att uppfylla kvalitetskrav och lagar (ISO, GDPR osv)

Vår arbetsmetod är framtagen för att ni så enkelt och snabbt som möjligt ska komma igång med
arbetet och slippa ett stort, långt och kostsamt projekt, eller att inte komma igång alls.

Så här gör vi:

 • Vi gör en snabb inventering av era behov, utmaningar, samt er miljö/licenser.
 • Ni eller vi tillsammans väljer vilken del av organisationen som ska vara med i projektet.
 • Vi väljer tillsammans en av era dokumenttyper som vi fokuserar på att optimera på bästa sätt.
 • Vi kartlägger arbetsflöden inklusive remisshantering (godkännande) och påminnelser
 • Vi definierar:
 • Dokumentlivscykel och gallringsrutiner
 • Metadata för dokumenttypen
 • Behörigheter/roller
 • Vi definierar processer och arbetssätt för hanteringen av dokumenttypen
 • Vi implementerar lösningen i O365/SharePoint
 • Vi utbildar era användare och ni testar lösningen så att den fungerar som tänkt

 

Kontaktperson

Jennie Thorén Johnson

Projektledare
+46 70 713 49 73

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.