Individanpassad användarupplevelse – öka effektiviteten på intranätet med maskininlärning

Med hjälp av så kallad maskininlärning, som är en sorts artificiell intelligens (AI), skräddarsyr vi tjänster för att ge individanpassade användarupplevelser. På det viset får dina användare information som är helt anpassad utifrån situation och behov, exempelvis tid på dygnet, geografisk position eller enhetstyp.

Spara tid åt dina besökare med individuella rekommendationer

Olika besökare söker olika typ av information på ett intranät beroende på många olika faktorer. När det handlar om ett intranät kan exempelvis ålder, anställningstid eller vilken avdelning man jobbar på ha betydelse. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan vi personalisera en eller flera sidor på intranätet för att varje medarbetare snabbt ska hitta det just den söker. Det sparar tid för alla.

Navigeringsförslag

Genom “topp-listor” som genereras av maskininlärning kan besökaren direkt hitta rätt sidor utan att behöva lägga tid på att leta. Listorna går att skapa utifrån delmängder av webbplatsen och det går också att exkludera grenar. Det blir därför enkelt att låta rekommendationen bara innehålla sidor under en viss flik, som till exempel nyheter.

Vi kan även sortera redan skapade listor efter trolighetsgrad, samt rangordna grupper av listor i relation till varandra. Rekommendationerna kommer också ta hänsyn till hur besökaren surfat på webbplatsen och lär sig på så vis att relatera information till varandra. Produkten kan även associera översatta sidor till besökarens inställda webbläsarspråk, vilket gör att rekommendationerna kommer vara anpassade utifrån det språk som passar bäst för besökaren.

Detta sänker exempelvis bounce rate, exit och time on page betydligt.

Rekommendationer på intranätet

Ett intranät kan innehålla tusentals sidor och det kan vara svårt att lära sig att hitta bland all information. Med maskininlärning kan medarbetaren få rekommenderad information utifrån sin roll eller avdelning, utan att redaktörerna måste tagga all information.

Även nyheter kan rekommenderas utifrån hur tidigare anställda med samma roll eller avdelningstillhörighet har läst nyheter. Det kan underlätta vardagen avsevärt.

Aktuella “Frågor och svar”

Frågor och svar-avdelningar kan vara omfattande på ett intranät. Genom att rekommendera frågor som är kopplade till besökarens situation kan antalet besökare som direkt hittar svaret på sin fråga öka med upp till en tredjedel. Då behöver färre besökare kontakta kundtjänst eller lämna webbplatsen med sin fråga obesvarad.

Arbetsprocess

Vi tar tillsammans med dig som kund fram ett eller flera förslag där rekommendationer kan vara lämpliga. Tjänsten levererar vi och sätter upp tillsammans med vår partner rek.ai.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Du kan också gå in och testa en simulator hos rek.ai för att se exempel på hur detta kan fungera. Testa simulatorn på rek.ai:s webbplats.

Kontaktperson

Johan Andersson

Projektledare
+46 73 663 01 91

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.