Öka tillgängligheten på dina webbplatser med en tillgänglighetsgranskning

Säkerställ att alla dina besökare på webbplatsen når och kan ta del av den information de söker efter och har behov av, oavsett deras förutsättningar av tekniska och kognitiva förmågor.

Att se till att uppfylla lagen om tillgänglighet på webbplatser är speciellt bra för dina besökare som har någon form av funktionsnedsättning men ger även stor nytta för alla dina besökare eftersom det blir enklare att nå och ta del av den information som de behöver och söker efter.

Med en tillgänglighetsgranskning av din webbplats får du:

  • kunskap och en checklista om vad som behöver åtgärdas för att uppfylla lagkraven
  • fördjupad kunskap om olika användargruppers behov på webbplatser
  • estimat och en tidplan för att justera webbplatsen så att den uppfyller lagkraven

Vi på Soleil kan hjälpa dig att säkerställa att ni uppfyller EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. För att uppfylla direktivet behöver man säkerställa att man följer WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 nivå AA. I Sverige började lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, gälla den 1 januari 2019. Den omfattar myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, det vill säga aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några undantag, och även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

Så här hjälper vi dig:

Analys av nuläget - vi gör en revision utifrån riktlinjerna WCAG 2.1 AA

Våra experter på tillgänglighet och gällande riktlinjer genomför en djup granskning av 6 sidor (du väljer vilka sidor eller så ger vi förslag på sidor som är bra att granska) på din webbplats utifrån WCAG:s riktlinjer 2.1 nivå AA. Vi granskar och testar sidorna på webbplatsen, eller om det gäller en specifik programvara eller applikation, följsamhet gentemot riktlinjerna och sammanfattar gemensamma delar som navigeringsstruktur, sidhuvud och sidfot.

Vi kan givetvis granska fler eller färre sidor på din webbplats, det anpassar vi efter dina behov.

Definierar en handlingsplan utifrån analysen

Revisionen kommer ofta fram till och påtalar ett eller flera problem med en webbplats. Du får en rapport som sammanfattar olika problem som vi har sett, tillsammans med en kortare beskrivning av konsekvenserna för olika användargrupper, organiserade efter deras karaktär eller tekniska tillhörighet. Rapporten innehåller också råd och rekommendationer på möjliga åtgärder för att förbättra tillgängligheten och uppfylla riktlinjernas krav.

Exempel på utfall från en tillgänglighetsrevision:

  • Prioriterade områden som måste åtgärdas
  • Rekommendationer om övriga åtgärder
  • Tydliga checkpunkter
  • Estimat och tidplan för att justera webbplatsen så att den uppfyller önskade krav

Genomför förbättringar enligt planen

Utifrån rapporten kan vi givetvis hjälpa dig att genomföra de åtgärder som ni vill.

Mäter och utvärderar webbplatsen löpande

Riktlinjerna från WCAG uppdateras ständigt och därför är det viktigt att dina webbplatser också hänger med i den utvecklingen. Vi hjälper dig att mäta, utvärdera och förbättra löpande så att dina webbplatser är uppdaterade och följer lagkraven.

Kontaktperson

henrik hjalmarsson

Lösningsarkitekt
+46 730 39 10 35

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.