Fokusdag - nyttja Office 365 på bästa sätt i organisationen

Många företag och organisationer har investerat i Office 365 men använder sedan bara en bråkdel av alla de möjligheter som plattformen medför. Vi visar verktygen som finns och som du har tillgång till, hur de ska användas och när det är bäst att använda vilket verktyg. På fokusdagen går vi igenom hur ni arbetar idag, vilka möjligheter som finns och hur ni kan utnyttja de möjligheterna bäst. Vi lovar bättre utnyttjande och effektivare arbetssätt som går att implementera i organisationen både på kort och lång sikt.

Arbeta effektivare och få en bättre utväxling på investeringen i Office 365

En fokusdag på Office 365 ger dig:

  • Bättre insikt i den egna digitala arbetsplatsen och hur den används nu
  • Ökade kunskaper och insikter i O365 och de olika verktygen
  • Konkreta förslag på hur din organisation kan förändra arbetssätt för att bättre nyttja möjligheterna i O365
  • Förslag på åtgärder som ni kan genomföra direkt
  • Förslag på åtgärder som ni kan genomföra på längre sikt

Så går fokusdagen till

Fokusdagen, som innebär en heldag, genomförs till stor del i workshop-form och utgår från ett antal scenarier kopplade till den digitala arbetsplatsen.

Dagen är indelad i tre huvudsakliga etapper:

1. Nuläge - hur arbetar ni idag?

Utifrån ett antal scenarier går vi tillsammans igenom hur ni arbetar idag, vilka verktyg ni använder och vad som fungerar bra respektive mindre bra.

2. Genomgång av verktyg och möjligheter

Soleil går igenom vilka verktyg som finns, hur de kan användas och kombineras.

3. Nya effektivare arbetssätt med verktygen i O365

Vi går igenom de olika scenarierna som vi tagit fram tidigare och tar fram förslag på nya effektivare arbetssätt. I listan kan det finnas arbetssätt som går att implementera i organisationen både på kort och lång sikt.

Kontaktperson

Ann Svalling

Microsoft 365-ansvarig
+46 72 712 64 95

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.