Modern Digital arbetsplats

Vi på Soleil hjälper dig på vägen till en digital arbetsplats.

En digital arbetsplats ska:

  • underlätta kommunikation mellan kollegor, partners och kunder/klienter
  • göra det lätt att samarbeta i projekt eller linje
  • förenkla att hitta det vi söker och kunna dela med sig av kunskap till andra
  • tillhandahålla de verktyg och system som ingår i verksamheten så att medarbetarna smidigt kan utföra sitt arbete med kvalitet.

Men, vad är egentligen den digitala arbetsplatsen?

Begreppet ”den digitala arbetsplatsen” har en viktig roll eftersom det sätter ord på något som annars blir väldigt abstrakt och svårt att greppa om. Vi behöver uttrycket för att vi ska kunna se helheten och skapa en miljö som är sammanhängande och väl fungerande. På samma sätt som vi idag planerar för och pratar om vikten av en bra fysisk arbetsplats, så behöver vi också göra samma för den digitala arbetsplatsen.

Men det är viktigt att komma ihåg att behoven fortfarande är desamma, att: leda, organisera, samarbeta, kommunicera, producera och engagera.

Varför ska man ha en digital arbetsplats?

Alla har idag en digital arbetsplats, mer eller mindre. Alla använder exempelvis e-post, ringer i telefonen och skickar sms och så vidare. En del har kommit så långt att man också har ett intranät, använder chat eller andra appar och tjänster. Men, det sker ganska lite planering kring hur den digitala arbetsplatsen skall fungera på bästa sätt för att underlätta arbetet. Här kan man göra mycket mer. En riktigt bra digital arbetsplats kan innebära en öppnare kommunikation, högre kvalitet i det som levereras samt ett effektivare och roligare arbete!

Vem behöver satsa på den digitala arbetsplatsen?

De som vill fortsätta utvecklas i sitt företagande och arbetsliv, underlätta för medarbetare och följa med i den utveckling som sker i arbetslivet inte bara inom den fysiska arbetsmiljön.

Hur gör man för att komma igång med att utveckla den digitala arbetsplatsen?

  1. Samla en arbetsgrupp från olika delar av verksamheten med representanter för ”vanliga” medarbetare.
  2. Få en helhetsbild av nuvarande digitala arbetsmiljön som till exempel vilka verktyg och system som finns.
  3. Kartlägg medarbetarnas vanligaste problem, behov och förväntningar på sin digitala arbetsplats.
  4. Ta fram en vision och principer som anger hur er digitala arbetsplats skall utvecklas och på vilket sätt.
  5. Lista åtgärder och starta direkt med enklare åtgärder som ger stort värde för medarbetare, kunder och partners och som också visar handlingskraft.

Resultat av vårt arbete

Centerpartiet – När över 300 webbplatser blev till 1 - inklusive integrerat intranät

Centerpartiet – När över 300 webbplatser blev till 1 - inklusive integrerat intranät

Centerpartiet ville samla samtliga lokala webbplatser och sitt intranät under en och samma domän, ce...

Läs mer
Falu kommun – skräddarsydd arbetsplats som minskar den digitala stressen

Falu kommun – skräddarsydd arbetsplats som minskar den digitala stressen

De främsta målen med Falu kommuns intranät var att få ett tillgängligt, tillförlitligt och effektivt...

Läs mer
Hudiksvalls kommun – specialutvecklad modul för dokumenthantering förenar SiteVision och Sharepoint

Hudiksvalls kommun – specialutvecklad modul för dokumenthantering förenar SiteVision och Sharepoint

Hudiksvall kommun ville ha en enkel dokumenthantering som gör att dokument kan visas på både intranä...

Läs mer
Kontaktperson

Fredrik Stodne

SiteVisionansvarig
+46 70 275 70 84

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.