Exempelbild

2017-12-27

Webbplats, Systemutveckling

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET - EXTERNWEBB OCH EVENTWEBB

Brottsförebyggande rådet (Brå) ville ha en ny mobilanpassad externwebb med modernare design. De behövde också förnya och användaranpassa sin eventwebb för Stockholm Criminology Symposium. Soleil fick tillsammans med designpartnern Advant i uppdrag att uppdatera de båda webbplatserna, som var byggda i SiteVision.

Vi är nöjda med slutresultatet för båda sajterna då de har blivit mycket mer användarvänliga.

karl peterson
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Citatbild

Vi behövde en responsiv externwebb med modernare design och som är mer lättnavigerad. Samtidigt får det inte vara för lättsamt. Vi ville behålla ett utseende som passar det allvarliga område vi verkar inom, eftersom vi kommunicerar kring kriminologi och forskning, förklarar Karl Peterson, webbstrateg, Brå.

En sak i taget skapar tydlighet och konsekvens

Brå passade i samband med webblanseringen på att sålla bland sitt redaktionella innehåll för att få mindre information på startsidan.

Vi har fortfarande flera olika element på startsidan, men nu har vi till exempel en enda huvudnyhet istället för ett bildspel som innan. Vi arbetar strategiskt med att vara konsekventa och tydliga och fokuserar därför på en sak i taget, berättar Karl.

Statistik och publikationer för journalister och forskare

Många journalister och forskare inom brottslighet letar efter nyheter, rapporter och statistik på bra.se. Möjligheten att hitta information och ladda ner publikationer är därför central.

Vi har utvecklat moduler i SiteVision som gör det möjligt att ladda upp diagram och på ett smidigt sätt visa statistik för till exempel anmälda brott med mera, berättar Fredrik Stodne, projektledare, Soleil.

Välfungerande och användarvänligt

Parallellt med utvecklingsprojektet jobbade Brå med strukturen på sina webbplatser. En tydlig struktur, ett avskalat innehåll och en enkel och snygg design har gjort att besökarna enkelt hittar det de letar efter.

Vi är nöjda med slutresultatet för båda sajterna då de har blivit mycket mer mer användarvänliga, säger Karl.

Eventwebb med olika fokus över året

Stockholm Criminology Symposium arrangeras varje år av Brå på uppdrag av regeringen. Eventet har många internationella besökare som ska kunna ta till sig informationen. För att kunna kommunicera ut program, tider och administrera anmälningar är eventwebben en viktig kanal för Brå.

Innan hade vi en webb som inte var anpassad för event. Ambitionen var att få en webbplats som svarade upp mot de behov som finns under hela året beroende på tidpunkt, förklarar Karl.

Programtablå för både redaktörsgränssnitt och storbildsskärm

Programpunkterna på criminologysymposium.com presenteras utifrån olika spår och teman. Tider, teman och spår styrs av olika metadata i SiteVision. Programtablåerna visas även på storbildskärmen under själva konferensen.

Att använda redaktörsgränssnittet på ett sådant sätt att man även kan visa programtablåerna på skärmar var en utmaning, men vi löste det genom att använda metadata i SiteVision tillsammans med en bestämd struktur, berättar Fredrik.

Hjälper besökarna på plats

Bilder som ger en känsla av eventet spelar en central roll på webben. Mobilanpassningen var även viktig för att webben ska fungera bra för besökarna när de väl är på plats. De ska till exempel lätt kunna läsa programmet och se var lokalerna är. Det finns en öppen karta som visar alla lokaler.

Funktionaliteten stödjer behoven bra och sajten gör precis det den ska göra. För användarna fungerar den utmärkt, men för redaktörerna hade den kunnat vara något enklare att administrera, säger Karl.

Besök gärna criminologysymposium.com och bra.se.

Fakta om projektet

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.
  • om brå: Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. De tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. De har cirka 140 medarbetare varav två stycken arbetar heltid med externwebb och intranät.
Kontaktperson

Fredrik Stodne

SiteVisionansvarig
+46 70 275 70 84

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.