Exempelbild

2016-11-15

Webbplats

Mölndals stad - snygga och personliga gymnasiewebbar som är enkla att administrera


Mölndals stad är den tredje största kommunen i Västra Götalandsregionen. Där finns två gymnasieskolor med sammanlagt 490 elever. En satsning på nya gymnasiewebbar, som är enkla att hantera och har ett eget utseende blev första etappen i projektet med att ta fram en ny officiell webbplats för hela kommunen.


För att snabbt få webbplatserna på plats ville vi lansera dem med en good enough-nivå med målet att fortsätta utveckla dem. Och Soleil är så enkla att jobba med. Det blir aldrig några långbänkar.

ann-louise svensson
mölndals stad

Ann-Louise Svensson

Utmaningen

Mölndals stad hade sedan tidigare samlat alla kommunens webbplatser under den officiella webbplatsen. Målet var att förenkla arbetet och minska antalet system. Nu ville de ta fram egna webbar till sina gymnasieskolor.

- Då det är viktigt för gymnasieskolorna att kunna attrahera befintliga och nya elever ville de ha möjlighet att ta fram en egen profil. De ville inte se ut som den ”grå och tråkiga” kommunwebben, berättar Ann-Louise Svensson, projektledare, Mölndals stad.

Uppdraget

Soleil fick i uppdrag att ta fram ett temawebbkoncept med bland annat nya webbar åt Krokslättsgymnasiet och Frejagymnasiet. Tanken var att de skulle följa respektive gymnasiums egna grafiska profil, tilltala den specifika målgruppen och visa att de är en del av Mölndals stad.

Lösningen

Temawebbar ger möjlighet att välja ett eget utseende och en egen struktur även om de är underwebbar till en annan webbplats. De ligger även i samma trädstruktur i cms:et, Sitevision, vilket gör att de är enkla att administrera.

- En inloggning ger åtkomst till alla kommunens webbar. Och webbadministratörerna får stora möjligheter att själva styra sin webb och skapa teman, förklarar Björn Westerberg, projektledare, Soleil.

Resultatet

Mölndals stad hörde av sig med en prisförfrågan i juni 2016 och sajterna var lanserade i september samma år. De växte fram i tätt samråd med kunden.

- För att snabbt få webbplatserna på plats ville vi lansera dem med en good enough-nivå med målet att fortsätta utveckla dem, säger Ann-Louise. Och Soleil är så enkla att jobba med. Det blir aldrig några långbänkar, tillägger hon.

Som projektledare hade Ann-Louise nära dialog med utbildningsförvaltningens kommunikatör, som tagit fram allt innehåll. Vid lanseringen rekryterade förvaltningen en skribent per skola som nu sköter administrationen, vilket gör att det redaktionella arbetet fungerar mycket bra.

Underwebbarna togs fram före huvudwebben

Projektet startade i omvänd ordning då underwebbarna utvecklades först. Arbetet med nya molndal.se fortsatte efteråt.

- Skolorna har på det viset styrt en del av hur kommunens officiella webbplats ska se ut. Att ta det i etapper var ett arbetssätt som fungerade bra och det blev inte så omfattande som webbprojekt ibland kan vara, menar Ann-Louise.

Engagerade och positiva elever

Kommunen har lagt stort fokus på bilder och fotograferat skolornas elever, som nu möter webbplatsernas besökare.

- Vi fotograferade eleverna för att det ska kännas personligt och äkta. Jag tror att detta har bidragit stort till att de är så positiva till sin nya webb. De har fått känna sig involverade i processen, berättar Ann-Louise.

Under november lanserades ytterligare en temawebb; Pedagog Mölndal. Det är en plattform där stadens pedagoger kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Fakta om projektet

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.
  • PLATTFORM: Sitevision.
  • FRAMGÅNGSFAKTOR:Den täta dialogen med kunden och fokus på endast temawebbar var avgörande för en snabb leverans. Efteråt fanns flera sidmallar dessutom klara till nästa steg – att ta fram kommunens officiella webbplats.
  • BESÖK GÄRNA GYMNASIESKOLORNAS WEBBAR:
  • Frejagymnasiet
  • Krokslättsgymnasiet
Kontaktperson

Fredrik Stodne

SiteVisionansvarig
+46 70 275 70 84

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.