Exempelbild

2016-06-20

Intranät, Systemutveckling, Verksamhetsutveckling

Fortifikations­verket - Nytt intranät

Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. De har regeringens uppdrag att se till att Försvarssektorn har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet. Fortifikationsverket har ca 620 anställda och finns över hela Sverige där Försvaret har verksamhet.

Fortifikationsverkets intranät blev nominerat till Web Service Awards tävling i Sveriges bästa webbplatser 2018. Fortnet var en av fyra finalister i kategorin bästa intranät.

Att jobba med Soleil var smidigt och hinder som uppstod löstes snabbt. Jag upplever att deras kompetens inom byggandet av intranät i SiteVision är hög.

Anna Palm
Fortifikationsverket

Utmaningen

Fortifikationsverkets gamla intranät togs fram 2004 och byggde på en Episerver-installation som inte uppdaterats sedan intranätet lanserades. Behovet av ett mer modernt intranät, både visuellt och funktionsmässigt, var därför stort. Eftersom Fortifikationsverkets personal inte alltid sitter på kontoret, utan många gånger arbetar hos kunder eller ute på fältet måste intranätet fungera lika bra i desktop som på telefon eller surfplatta.

Lösningen

Genom ett effektivt analysarbete med hjälp av workshops lyckades vi kartlägga och prioritera önskad funktionalitet och ta fram ett responsivt intranät som uppfyller moderna behov. Utöver standardfunktioner i SiteVision och Social Collaboration byggdes integrationer för både användarens egna och organisationens gemensamma Exchange-kalendrar. Dessutom skapades ett generellt API för att från externa arbetsverktyg visa meddelanden och aktuella arbetsuppgifter för inloggad användare. Designen togs fram av vår partner Advant.

Fakta om projektet

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.
  • Arbetsmetodik: Scrum
  • Teknik: Ett REST-API utvecklat i Java
  • Framgångsfaktor: Fortifikationsverket hade gjort ett mycket gott förarbete genom att själva börja fundera över målgrupper och en effektkartläggning. Det gjorde att inledande workshops och designarbete fick en flygande start och att alla inblandade hade en tydlig och gemensam bild av vad det nya intranätet skulle uppnå. En snabb och enkel kommunikation mellan verksamhetssidan (beställare), Fortifikationsverkets IT-avdelning och Soleil gjorde att arbetet aldrig tappade fart och att frågor och oklarheter kunde redas ut när de dök upp.
Kontaktperson

Per Johansson

VD
+46 73 370 06 92

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.