Exempelbild

2016-02-16

Webbplats, Systemutveckling

IVL Svenska Miljöinstitutet AB - Ny externwebb med avancerade integrationer

IVL Svenska Miljöinstitutet grundades 1966 av staten och näringslivet gemensamt med syfte att bedriva forskning kring industrins luft- och vattenvårdsfrågor.

Idag har IVL Svenska Miljöinstitutet Sveriges bredaste miljöprofil och här arbetar närmare 250 ingenjörer, beteendevetare, kemister, marinbiologer, geologer, statsvetare, journalister, affärsutvecklare och ekonomer, för att nämna några.

Till skillnad från många andra aktörer förenas forskning och utveckling med nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga. Konsultuppdragen vilar på vetenskaplig grund och forskningen som bedrivs präglas av tvärvetenskap och systemtänkande.

Engagerade, kunniga och kreativa - har varit en bra partner för utvecklingen av vår nya websida!

Jenny Arnell
IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Utmaningen

IVL bedriver bred verksamhet inom hela miljöforskningsområdet och en viktig poäng med den nya externwebben har varit att presentera denna bredd. En utmaning har därför varit att på ett enkelt och tydligt sätt lyfta fram IVLs specialistkunskaper inom forskning, konsultuppdrag och laboratorieanalyser och därefter visa hur dessa områden hänger samman genom publikationer och relaterade uppdrag.

Eftersom information om publikationer och medarbetare ligger i externa system och inte i SiteVision har ytterligare en utmaning varit att integrera och presentera externa data så att de för användare och redaktörer uppfattas som att de hanteras av SiteVision.

Lösningen

Med ett grundligt förarbete och täta avstämningar kring informationsstrukturen lyckades Soleil, Advant och IVL ta fram en externwebb som på ett pedagogiskt sätt visar en komplex och bred verksamhet.

Efter att ha utvecklat ett API för att från SiteVision kommunicera med externa system har Soleil kunnat skapa webbtjänster som hämtar aktuell information om publikationer och genererar SiteVisionsidor med kontaktinformation för medarbetare. Genom att läsa in externa data innehåller externwebben alltid korrekt information utan arbete från webbredaktörerna eller dubbellagring av information.

Fakta om projektet

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.
  • Teknik:Ett REST-API utvecklat i Java med ramverket Jersey kommunicerar med externa web services genom ramverket Axis2. Ovanpå detta kommunikationsramverk har ett antal webbapplikationer i Angular utvecklats.
  • Plattform: SiteVision
Kontaktperson

Fredrik Stodne

SiteVisionansvarig
+46 70 275 70 84

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.