Exempelbild

2014-09-22

Webbplats, Systemutveckling

Stockholms läns landstingsarkiv

Soleil byggde ny extern och intern webb för att tillhandahålla funktionalitet till allmänheten och anställda för tillgång till landstingsarkivets innehåll.
Landstingsarkivet ville öka tillgängligheten och möjligheten att uträtta rutinmässiga ärenden hos myndigheten via ett antal e-tjänster.

Extern webb

På den externa webben ges allmänheten möjlighet att via e-formulär beställa kopior på uppgifter i arkivet. Det kan vara till exempel betyg, patientjournal, patienthandlingar eller födelsedata.
För anställda inom Stockholms läns landsting finns också en länk till beståndsregistret där man kan se vilka arkiv som förvaras hos landstingsarkivet och personal kan även göra sökningar efter prov- och remissvar.

Intern webb

På den interna webben finns fler e-tjänster för behörig personal. Dels kan man här ladda upp nytt material till arkivet för arkivering, men det finns också möjlighet att komma åt e-arkivet för att direkt söka fram information om en viss patient.

Fakta om projektet

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.
  • Cms: SiteVision
  • teknik: Portletutveckling.
  • säkerhet: Höga krav på säkerhet.
Kontaktperson

Per Johansson

VD
+46 73 370 06 92

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.