Exempelbild

2014-09-19

Webbplats, Systemutveckling

Rekryteringsmyndigheten

Soleil har varit en av huvudleverantörerna för utveckling av ny process samt IT-stöd åt Rekryteringsmyndigheten.

Utmaningen

Den nya processen syftade främst till optimering och effektivisering för att möjliggöra Försvarsmaktens ökade behov av personalförsörjning, samt att möjliggöra bättre stöd för fler kunder som t.ex. Polisen.

Så löste vi det

Systemstödet bestod av en publik webbportal med säker inloggning för sökande, samt verksamhetssystem för handläggare och personal inom urval, test och rekrytering. Soleil deltog i utveckling av samtliga systemkomponenter och aktiviteter i projektet; från förberedelsefas, utveckling, test, till införande och driftsättning.

Projektet pågick under drygt två år och engagerade fem konsulter från Soleil på heltid och även två underleverantörer under delar av projektet. Total projektkostnad var ca 60 Mkr.

Projektet pågick från april 2012 till och med mars 2014. Soleil är anlitade för vidareutveckling och förvaltning av systemet efter projektet.

Fakta om projektet

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.
  • METOD: Vattenfall, med förberedelsefas och genomförandefas, med team som ansvarade för ett specifikt delsystem.
  • TEKNIK: J2EE
  • FRAMGÅNGSFAKTOR: Genuint verksamhetskunnande hos beställaren.
Kontaktperson

Per Johansson

VD
+46 73 370 06 92

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.