Upplands Väsby

2014-09-12

Webbplats, Systemutveckling, Intranät

Socialt Intranät i Upplands Väsby  kommun

I december 2012 påbörjade Upplands Väsby kommun arbetet med att bygga ett nytt socialt intranät för att underlätta och effektivisera medarbetarnas dagliga arbete.

"Soleil har inte bara levererat det vi beställt utan flera gånger levererat snabbare och bättre en den ursprungliga planeringen. Vid eventuella stopp eller frågor från vår sida har det varit enkelt att få kontakt med Soleil som snabbt och smidigt kunnat leda oss på rätt väg igen. Även efter projektslut var vi ibland tvungna att vända oss till Soleil för stöd och hjälp och de fortsatte svara på frågor och utförde en del arbete.  Denna support var ovärderlig för oss."

Johan Persson
Upplands väsby kommun

Citatbild

Utmaningen

Upplands Väsby hade högt ställda krav på rejäla effektivitetsvinster med det nya intranätet. Medarbetarna skulle spara mycket tid i sitt dagliga arbete genom att direkt kunna hitta rätt information och rätt personer. All information på ett ställe. Enklare forum för direkt kommunikation mellan medarbetare. Minskad e-post-användning. Genom nyhetsflöden skulle var och en hålla sig uppdaterad om verksamheten.

Detta skulle realiseras genom ett helt nytt socialt intranät med sociala funktioner som grupper/forum, meddelanden, statusuppdateringar, dokumenthantering samt en mycket bättre sökfunktion.

Så löste vi det

Soleil var tillsammans med Limepark med som underleverantör i projektet och ansvarade för projektledning och utveckling av intranätet enligt de krav Upplands Väsby hade.

Projektet drevs i Scrum-form, och lanserades strax före midsommar för kommunens nästan 1400 medarbetare. Tack vare korta utvecklingscykler och fokus på att prioritera kundnytta hade styrgruppen full kostnadskontroll. Därför kunde projektet vid överlämning till förvaltning i september konstatera att vi levererat i tid till lansering inför sommaren samt att utfört arbete kostat mindre än beräknat.

Utvecklingen bestod i att bygga responsiva mallar, fliksystem för nyheter och styrdokument samt utveckla de specifika funktioner som krävdes för t.ex. interaktiv lathundar och visuella processflöden i SiteVision. Även integrationer mot e-post och ärendehanteringssystem gjordes. Vi anpassade också många av de sociala funktionerna på intranätet och utvecklade ett antal personaliserade funktioner.

Fakta om projektet

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.
  • Metod: Agil utveckling med Scrum by the book! Beställning av en två-veckors sprint i taget. Produktionskvalitet vid varje demo med leverans till acceptanstest. Därigenom full kostnadskontroll för beställaren!
  • TEKNIK: Ett av de första intranäten byggt med SiteVision Social Collaboration. Mycket effektiv teknikplattform.
  • FRAMGÅNGSFAKTOR: En mogen beställare som vågade köra Scrum på riktigt. Resulterade i projektleverans i tid och under budget.
Kontaktperson

Per Johansson

VD
+46 73 370 06 92

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.