Per

Johansson

VD

+46 73 370 06 92

per.johansson@soleilit.se

Som IT-konsult inom en mängd olika branscher och under lång tid har Per skaffat sig en omfattande erfarenhet inom samtliga faser i systemutveckling och han behärskar många roller som exempelvis systemutvecklare, systemdesigner, systemarkitekt och teknisk projektledare.

Per har en civilingenjörsexamen i informationsteknologi och är certifierad IT-arkitekt. Och det är just i rollen som arkitekt som han ägnat de senaste uppdragen åt. Plattformsbyten och modernisering av externa och interna webbplatser, att forma arkitekturmålbilder, road-maps och guidelines för utveckling är några av uppgifterna han haft.   

Per månar om resultat med hög kvalitet, han strävar alltid efter att leverera effektiva lösningar till sina kunder. Han är en ansvarsfull och aktiv person som ständigt uppdaterar sig med aktuell kunskap. Som konsult är Per kompetent, driven och mycket engagerad i projekten från idé och ända fram till mål.