Fredrik

Stodne

SiteVisionansvarig

+46 70 275 70 84

fredrik.stodne@soleilit.se

Efter många års erfarenhet i branschen är Fredrik erkänt skicklig och mycket uppskattad i roller som teknisk projektledare och Scrum master. Han är dessutom en tekniskt skicklig systemutvecklare som jobbat med Java och webbaserade system i hela spannet från back-end till front-end.

Fredrik har en civilingenjörsexamen i botten, är certifierad Scrum Master och certifierad webbplatsbyggare i Sitevision. Fredrik arbetar gärna i och leder team. Kunderna värdesätter Fredrik högt för sin positiva inställning och förmåga att driva projekt framåt och få medarbetarna i projektgruppen att känna lugna trots projekt med korta tidsramar. Han är lyhörd, men fattar egna beslut om det krävs för att projektet ska komma framåt och lyckas.

Fredrik värdesätter aktuell kunskap, lär sig ständigt nya saker och intresserar sig för att hitta nya vinklingar och lösningar på gamla problem. Som person är han nyfiken, social, omvärldsengagerad och för gärna en idé från tanke till mål.

Fredrik Stodne