Processutveckling
Processutveckling


Processutveckling

vi hjälper dig med Processutveckling

För att utveckla din verksamhet kan du behöva titta på, och reflektera över, hur ni löser olika arbetsuppgifter och vilka bakomliggande orsaker som ligger till grund för att ni gör på ett visst sätt. De processerna brukar kallas verksamhetens affärsprocesser.

Processerna

Det är lätt att fortsätta göra ”som man alltid gjort”, men det kanske inte är det mest effektiva sättet att lösa uppgifter på. Att analysera verksamhetens processer handlar om att belysa processernas effektivitet, ändamålsenlighet och deras flexibilitet. Vi använder oss av BPMN och Kanban som verktyg för analys och dokumentation av nuvarande samt framtida processer.

Kraven

För att skifta in i nya arbetssätt krävs en tydlig bild av vilka krav och behov som påverkar affärsprocesserna. Dessa växlar över tiden och har en direkt inverkan på effektiviteten i processerna. En metod vi använder för att analysera funktionella krav och behov är att tillsammans med personer från din verksamhet formulera user stories.

Nyttan

Med tiden kan gamla arbetssätt medföra flaskhalsar i verksamheten, som att handläggningstider är onödigt långa eller att kvalitetssteg saknas.  Vi har konsulter med lång erfarenhet av att analysera och genomföra förändringar i olika affärsprocesser och på så sätt skapa effektivare arbetssätt.

Resultat av vårt arbete

Rekryteringsmyndigheten

Rekryteringsmyndigheten

Soleil har varit en av huvudleverantörerna för utveckling av ny process samt IT-stöd åt Rekryterings...

Läs mer
Kontaktperson

Per Johansson

VD
+46 73 370 06 92

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.