Exempelbild

2016-08-09

Att samla all information i ett flöde – utmaningar och utformning

Tina Rapp, Webbredaktör på BRÅ (Brottsförebyggande rådet), pratade på Solinarium 2016 om hur deras projekt med att införa ett nytt intranät gick till och hur de tänkte kring att samla all information i ett enda flöde.

Det nya intranätet skulle lösa problemen med det gamla

När BRÅ startade sitt projekt för ett nytt intranät kartlade man först problemen med det befintliga intranätet. Problemen som användarna upplevde med det dåvarande intranätet handlade bland annat om att det var:

  • Icke interaktivt - bara några få kunde uppdatera på intranätet
  • Opersonligt - det var en informationskanal från kommunikation, personal och förvaltning, inte mellan medarbetarna själva
  • Man ville veta vem på BRÅ som kan vad - det skulle vara lättare att kompetensinventera
  • Man ville slippa få en massa irrelevant e-post

Utifrån de kartlagda problemen kunde man sedan bestämma vad det nya intranätet skulle åstadkomma. Då fokuserade man på att intranätet skulle:

  • Uppmuntra till samarbete, kunskapsöverföring och samtidigt vara en effektiv kommunikationskanal.
  • Vara enkelt för alla medarbetare att publicera innehåll.
  • Skapa en modernare arbetsplats och lägga grunden för att intranätet ska in i mobilerna.

Från whiteboard till ett lanserat intranät

Startskottet för arbetet med intranätet var en tvådagars workshop där strukturen för det nya intranätet ritades upp. Tina visade upp hur den första skissen av hur startsidan såg ut och jämförde sedan med dagens startsida och de bägge sidorna är i stort sett identiska med varandra.

Intranätet har uppnått de mål som man satte upp och idag visar startsidan en Sök-funktion med de mest sökta sidorna, ett nyhetsflöde, ett par artiklar ”På gång”, en bokningsfunktion för lokaler osv. och användarens egen profil med visning av kontakter, grupper, genvägar till program, mejl och bokningar i kalendern.

Vi säger stort tack till Tina för en underhållande berättelse om resan till ett nytt intranät för BRÅ!

Det här var den sista presentationen av föreläsningar från Solinarium 2016, men fortsätt gärna att följa oss via Facebook, Twitter och Linkedin.