Exempelbild

2016-06-20

Fortifikationsverket - Nytt Intranät

Soleil har levererat ytterligare ett framgångsrikt socialt intranät i SiteVision Social Collaboration. Du kan läsa mer om uppdraget och utmaningarna här.