Exempelbild

2016-04-15

Inför Solinarium 2016: Maria Sognefors, 7minds

Maria Sognefors (VD 7minds) som är en av talarna på Solinarium 2016 - Allt om intranät berättar lite kort vad hennes föredrag kommer att handla om.

Vad ska du prata om?

Jag kommer att tala om vikten av att tydliga mål, kravhantering och en bra införandeprocess för att lyckas med sitt intranät. Allt för många vet att de vill ha ett intranät, men de har egentligen inte diskuterat varför de ska ha det. Man måste sätta upp mål för vad man vill uppnå med intranätet, exempelvis när det gäller verksamhetsnytta. Utifrån uppsatta mål är det enklare att bli specifik och ställa krav. Många tror att man löser problem genom att köpa en out-of-the box-lösning, utan att fundera vad den ska bidra med för nytta. Vad säger att hundra olika funktioner får medarbetare att använda intranätet?

Vad är det som är svårt vid en beställning?

Det svåra vid en beställning är att man inte kan klargöra vad man vill om man inte satt upp några mål. Man kan likna det vid en stor önskelåda som är omöjlig att sortera ur. Men trots att man satt upp mål kan det ändå uppstå svårigheter om man inte förankrat målen hos ledning och andra beslutsfattare. Det är svårt när man börjar prata detaljer med personer som inte förstår de övergripande målen. Har man inte gjort sin förankringsresa och fått mandat att driva detaljerna, så är risken stor att man får lägga ner mycket tid och energi på att övertyga medarbetare istället för att kunna fokusera på att göra ett bra intranät. Tyvärr verkar lite för många tycka att just de är experter på digital kommunikation. Kravhantering kan också vara svårt för kravställaren, hen kanske inte kan eller vet vad som går att göra. Därför är det bra om kravarbetet ske tillsammans med utvecklaren som kan visa på hur man kan gå tillväga.

Hur vet man att man lyckats med sitt intranät?

Det vet man först när man följer upp och mäter de definierade målen. Projektet kan ha lyckats med införandet av ett intranät, att hålla sin budget och varit klar inom tidsramarna. Detta säger dock inget om resultatet. Man har lyckats med sitt intranät när syftet med det är uppnått. Det måste man mäta och följa minst en till två gånger per år.

Vad händer inom ditt område? Vilka förändringar och trender kan du se hos beställarna?

En stor förändring är att fler och fler förstår att man inte kan bygga tekniska lösningar utan mål. Därmed blir också kravhantering central. Fler och fler inser att leda ett projekt och ställa tekniska krav kräver olika kompetenser. Det finns en ökad förståelse för att intranätet är ett verksamhetsstöd vars syfte är att bidra med nytta till verksamheten och inte bara en digital personalhandbok. Fler och fler förstår att intranätet är en central del i den digitala transformation som många företag står inför och lägger därför stor energi i att få det att fungera.

Läs mer om Solinarium och anmäl dig

Välkommen till Solinarium den 28 april och träffa Maria. Läs mer och anmäl dig här http://solinarium.se/