Exempelbild

2016-04-11

Inför Solinarium 2016: Tre snabba med Tina Rapp, BRÅ

Hej Tina Rapp, webbredaktör på Brå. Du ska ju hålla föredrag på Solinarium 2016, vad ska du prata om?

Vad ska du prata om på Solinarium?

Jag ska tala om hur vi tänkte när vi tog fram vårt intranät som vi lanserade förra året. Främst kommer jag att prata om varför vi valde att samla alla inlägg i ett och samma flöde, och vilka fördelar och nackdelar det finns med det upplägget.

Vad händer inom ditt område, vilka förändringar/trender ser du?

Den största förändringen jag ser är att medarbetarna själva publicerar allt mer innehåll på intranätet.

Vilka är de största utmaningarna med det nya intranätet?

I huvudsak ser jag tre utmaningar; att medarbetarna på Brå fortsätter att använda intranätet efter det att nyhetens behag av lanseringen har lagt sig, att vi fortsätter minska e-postanvändandet till intranätets fördel och att vi får igång gruppdiskussioner på intranätet. Sen är det ju alltid en utmaning att få intranätet överblickbart och sökbart.

Läs mer om Solinarium och anmäl dig

Välkommen till Solinarium den 28 april och träffa Tina. Läs mer och anmäl dig här http://solinarium.se/