Exempelbild

2016-03-29

Inför Solinarium 2016: Intervju med Kristina och Irene på Botkyrka Kommun

Hej Kristina Bjureklev Netzell (utvecklingsansvarig) och Irene Ternestedt (innehållsansvarig) på Botkyrka kommun. Ni ska ju hålla föredrag på Solinarium 2016, vad ska ni prata om?

Vad skall ni prata om på Solinarium?

Vi ska berätta om den förstudie som Botkyrka kommun har gjort inför sitt intranätprojekt och hur vi planerar att fortsätta att arbeta användarnära för att kunna garantera nytta. Vårt nuvarande intranät används idag i låg grad och vi får tyvärr dåliga betyg av användarna varför vi nu har lagt kraft och tid på att ta reda på vad användarna vill ha och varför. Vi har tidigare alltid arbetat enligt klassiska vattenfallsprojektmodeller och byter nu till ett agilt och användarnära arbetssätt, där användaren får testa och säga bu eller bä. Det kommer vi också att orda en del om.

Varför är det just viktigt med förstudie inför ett införande?

Först och främst, så att vi garanterar att satsningen lönar sig! Syftet med vårt nya intranät är att skapa en gemensam mötesplats och digital arbetsplats i vår stora organisation som innehåller en mängd olika verksamheter, medarbetare, anställningsformer, etc. på flera olika geografiska platser och om det överhuvudtaget ska vara möjligt har vi behövt att lära oss mer om våra användare så att vi vet hur de vill att denna mötesplats ska utformas. Kunskapen om våra medarbetares behov ser vi dock som ett kontinuerligt arbete som inte stannar nu i och med att förstudien är klar.

Vad händer inom ert område, vilka förändringar/trender ser ni?

Det blir, och behövs, än mer sociala funktioner som stimulerar kunskapsdelning för interna verksamhetsprocesser. Vi både förväntar oss mer av användaren som själv behöver bli mer aktiv på intranätet samtidigt som vi kan ge varandra mer service genom enklare och kortare kommunikationsvägar. Ja, alltså ungefär samma utmaningar som vi interna webbkommunikatörer haft under ett antal år. Därutöver ser vi också alla de positiva möjligheter som följer med enkel åtkomst från flera olika enheter, som t.ex. dokumenthantering online.

Vilka är de största utmaningarna inom ert område?

Att hänga med i den digitala utvecklingen på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt. Våra medarbetare är betydligt mer ”digitala” på fritiden än vad som är möjligt idag under arbetstid då vi fortfarande idag sitter fast i en hel del fyrkantiga, dyra och oflexibla verksamhetssystem. En grundläggande utmaning är förstås också att webben och digital kommunikation skulle behöva prioriteras upp i den kommunala organisationen och budgeten.

Läs mer om Solinarium och anmäl dig

Välkommen till Solinarium den 28 april och lyssna på Kristina och Irene. Läs mer och anmäl dig här http://solinarium.se/