Exempelbild

2015-11-16

Nordic Intranet Summit (17 november)

På Sveriges största konferens om den digitala arbetsplatsen kan du träffa Soleil och Göteborgs Stadsmission. Välkommen att prata intranät med riktiga proffs!

Träffa oss på plats

På Nordic Intranet Summit den 17 november kan du träffa Agni Rizk och Per Johansson på Rival i Stockholm. Linus Bergström från Göteborgs stadsmission kommer att hålla ett föredrag om hur de tillsammans med Soleil utvecklade ett socialt intranät med fokus på engagemang och delaktighet.

Linus delar med sig av viktiga delar i förberedelse och genomförande av ett intranätsprojekt och hur du kan skapa engagemang och delaktighet i din organisation. Hur skapar man delaktighet och ett högt deltagande på demonstrationerna av Intranätet? Jag kommer också att prata om hur bra genomförda workshops med verksamheten leder till genomtänkt design, samt varför vi som organisation tyckte det var så viktigt med en behovsanalys och en förstudie.