Agni, Björn och Kim pratar intranät

Agni, Björn och Kim pratar intranät

2015-10-20

Smarta Intranät

En fullspäckad dag som inleddes med humor från Volvo Group!

Volvo Group

Användarna hade lågt förtroende för IT, det var höga kostnader och intranätet realiserade inte företagets business case. Med centraliserad kommunikation, användarfokus och kampanjsajter lyckades de vända trenden till det bättre. Med korta humoristiska filmer som tema introducerades användaren i nästa steg i intranätsutvecklingen. Detta illustrerade föredragshållarna genom att inleda föredraget med en dans till en av de videos de producerat.

Webtrends

Webtrends tryckte på vikten av KPI:er och att analysera vad användarna söker på och INTE hittar. Trots analyser är det viktigt med användartester och att ungdomar idag kräver full funktionalitet i mobilen.

Energimyndigheten

Organisatoriska samarbetsytor fyller en mycket viktig funktion och är något med hög prioritet i ett införandeprojekt. Det är också viktigt att definiera vad detta införandeprojekt INTE skall omfatta och att visa på goda exempel, både för ledning och användare. Energimyndigheten pratade även om att informationsklassning är en viktig del av att få sök att fungera optimalt.

Stora Enso

Get informed, Get the job done och Get connected var de tre punchlines som intranätsansvariga på Stora Enso arbetade med att bygga in i organisationen. Dessa tre syftade på vikten av nyheter, samarbetsytor/projektrum samt sociala delar som flöden och chat. Fördelarna med nya intranätet var att en användare kunde få svar på frågor genom sociala nätverk på HELA företaget. Något som gynnade utbyte av erfarenheter mellan enheter. Föredragshållarna lyfte också varje medarbetares "rätt" att digitalisera sina arbetsuppgifter.

James från Step Two

Dagens keynote! James berättade entusiastiskt om de intranätsprojekt han varit med om att utvärdera och saker de gjort som verkligen lyft dessa. Han pratade också om vikten om agile approach när man jobbar och att "Intranet plays the role of the entreprise front door".

Sammanfattning

Det bjöds på fler mycket intressanta föredrag och mingel med besökare i pauserna. Vill man lära sig mer om intranät är Smarta Intranät verkligen rätt ställe!