Exempelbild

2015-10-09

Intranätdagarna 2015

"Happy people work harder!" avslutade Wendy Jordan från WheatleyGroup. Deras intranät Holmes har vunnit flera priser och Wendy berättade med entusiam om deras arbete.

Tillgängligt, öppet och socialt

Sammanfattningsvis bjöd denna dag på många bra tips. Vi fick också höra på vikten av att fokusera på behoven och hur man får mest verksamhetsnytta.

Oscar Berg inledde starkt med delar från sin bok "Collaborating in a social era". Han visade på hur vi på dagens arbetsplats bör leta efter de faktorer som motiverar oss och använda smartare verktyg än e-post för samarbete.

Karl-Johan Nylén från Hav- och Vattenmyndigheten delade med sig av intressanta erfarenheter från en öppen webb och intranät. När t.ex anställningsprocessen är publikt åtkomlig så leder detta till bättre anställningsintervjuer där de arbetssökande är väl förberedda.

KGH Customs Service hade i bygget av sitt intranät använt Business Model Canvas för att kartlägga intressenter och behov. Det kändes väl underbyggt och strategiskt viktigt.

Sociala funktioner som statusflöden och grupper/samarbetsrum kommer starkt för att ersätta en stor del av den gruppkommunikation som idag mailen står för. Många av föredragshållarna hade eller skulle införa sociala funktioner i sina projekt.

Det pratades kanske inte så mycket om tillgänglighet och vikten av att kunna nå sitt intranät oavsett device eller var man befinner sig. Framför allt var det få(läs: ingen) som visade intranätet i mobilläge. För att skapa engagemang och användande finns det en vinst att medarbetarna kan nå intranätet med mobilen på resande fot!

Paneldebatten hade inte fokus på plattform utan mer på framtidens möjligheter, behov och arbetsprocess. Frågan är om det råder lite inflation i utrycket agilt arbetssätt och om det inte finns mer att göra i de intranätprojekt som genomförs? Med bättre agila projekt och continuos delivery kan projekten leverera snabbare och intranätet ständigt förbättras.

Vi fick också höra att design och usability blir viktigare eftersom användarna intuitivt skall förstå hur funktioner skall användas. Det skall inte behövas en utbildning för intranätet!